Showing all 10 results

Hiển thị 9 24 36

Tấm Pima 3D-F01

 • Kích thước: 2440 x 1220mm
 • Dày : 2.5 ; 3.8
 • Xuất xứ : Việt nam
 • Màu : Cẩm thạch

Tấm Pima cẩm thạch 3D-F02

 • Kích thước: 2440 x 1220mm
 • Dày : 2.5 ; 3.8
 • Xuất xứ : Việt nam
 • Màu : Cẩm thạch

Tấm Pima cẩm thạch 3D-SEA

 • Kích thước: 2440 x 1220mm
 • Dày : 2.5 ; 3.8
 • Xuất xứ : Việt nam
 • Màu : Cẩm thạch

Tấm Pima cẩm thạch 8803

 • Kích thước: 2440 x 1220mm
 • Dày : 2.5 ; 3.8
 • Xuất xứ : Việt nam
 • Màu : Cẩm thạch

Tấm Pima cẩm thạch 8804

 • Kích thước: 2440 x 1220mm
 • Dày : 2.5 ; 3.8
 • Xuất xứ : Việt nam
 • Màu : Cẩm thạch

Tấm Pima cẩm thạch 8806

 • Kích thước: 2440 x 1220mm
 • Dày : 2.5 ; 3.8
 • Xuất xứ : Việt nam
 • Màu : Cẩm thạch

Tấm Pima cẩm thạch 8810

 • Kích thước: 2440 x 1220mm
 • Dày : 2.5 ; 3.8
 • Xuất xứ : Việt nam
 • Màu : Cẩm thạch

Tấm Pima cẩm thạch 8815

 • Kích thước: 2440 x 1220mm
 • Dày : 2.5 ; 3.8
 • Xuất xứ : Việt nam
 • Màu : Cẩm thạch

Tấm Pima cẩm thạch 8819

 • Kích thước: 2440 x 1220mm
 • Dày : 2.5 ; 3.8
 • Xuất xứ : Việt nam
 • Màu : Cẩm thạch

Tấm Pima cẩm thạch 8824

 • Kích thước: 2440 x 1220mm
 • Dày : 2.5 ; 3.8
 • Xuất xứ : Việt nam
 • Màu : Cẩm thạch