Showing all 6 results

Hiển thị 9 24 36

Sàn gỗ Swiss Noblesse D2266

Thông tin sản phẩm:

 • Quy cách: 1380 (D) x 193 (R) x 8mm
 • Bề mặt: WG
 • Tên chủng loại gỗ: WENGE TROPICAL
 • Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4 KL32
 • Hèm khóa bản quyền cốt HDF siêu chịu nước
 • Xuất xứ: 100% Made in Switzerland.

Sàn gỗ Swiss Noblesse D2281

Thông tin sản phẩm:

 • Quy cách: 1380 (D) x 193 (R) x 8mm
 • Bề mặt: WG
 • Tên chủng loại gỗ: WENGE TROPICAL
 • Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4 KL32
 • Hèm khóa bản quyền cốt HDF siêu chịu nước
 • Xuất xứ: 100% Made in Switzerland.

Sàn gỗ Swiss Noblesse D2539

Thông tin sản phẩm:

 • Quy cách: 1380 (D) x 193 (R) x 8mm
 • Bề mặt: WG
 • Tên chủng loại gỗ: WENGE TROPICAL
 • Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4 KL32
 • Hèm khóa bản quyền cốt HDF siêu chịu nước
 • Xuất xứ: 100% Made in Switzerland.

Sàn gỗ Swiss Noblesse D2565

Thông tin sản phẩm:

 • Quy cách: 1380 (D) x 193 (R) x 8mm
 • Bề mặt: WG
 • Tên chủng loại gỗ: WENGE TROPICAL
 • Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4 KL32
 • Hèm khóa bản quyền cốt HDF siêu chịu nước
 • Xuất xứ: 100% Made in Switzerland.

Sàn gỗ Swiss Noblesse D2836

Thông tin sản phẩm:

 • Quy cách: 1380 (D) x 193 (R) x 8mm
 • Bề mặt: WG
 • Tên chủng loại gỗ: WENGE TROPICAL
 • Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4 KL32
 • Hèm khóa bản quyền cốt HDF siêu chịu nước
 • Xuất xứ: 100% Made in Switzerland.

Sàn gỗ Swiss Noblesse D4200

Thông tin sản phẩm:

 • Quy cách: 1380 (D) x 193 (R) x 8mm
 • Bề mặt: WG
 • Tên chủng loại gỗ: WENGE TROPICAL
 • Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4 KL32
 • Hèm khóa bản quyền cốt HDF siêu chịu nước
 • Xuất xứ: 100% Made in Switzerland.