Showing 1–12 of 15 results

Hiển thị 9 24 36

Sàn gỗ Leowood 12ly L88

Thông số kỹ thuật:
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Chất liệu: Gỗ HDF siêu bền
 • Quy cách (Dài x Rộng x Cao): 1210mm x 198mm x 12mm
 • Chỉ số an toàn sức khỏe: E1
 • Cấp độ chống mài mòn: AC4
 • Siêu chịu nước
 • Số tấm trong hộp: 8
 • Diện tích 1 hộp (m2): 1,91664 m2
 • Đội ngũ tư vấn và thi công chuyên nghiệp.

Sàn gỗ Leowood 12ly L99

Thông số kỹ thuật:
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Chất liệu: Gỗ HDF siêu bền
 • Quy cách (Dài x Rộng x Cao): 1210mm x 198mm x 12mm
 • Chỉ số an toàn sức khỏe: E1
 • Cấp độ chống mài mòn: AC4
 • Siêu chịu nước
 • Số tấm trong hộp: 8
 • Diện tích 1 hộp (m2): 1,91664 m2
 • Đội ngũ tư vấn và thi công chuyên nghiệp.

Sàn gỗ Leowood 12ly T16

Thông số kỹ thuật:
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Chất liệu: Gỗ HDF siêu bền
 • Quy cách (Dài x Rộng x Cao): 1210 x 128 x 12 (mm)
 • Chỉ số an toàn sức khỏe: E1
 • Cấp độ chống mài mòn: AC4
 • Siêu chịu nước
 • Số tấm trong hộp: 9
 • Diện tích 1 hộp (m2): 1,39392 m2
 • Đội ngũ tư vấn và thi công chuyên nghiệp.

Sàn gỗ Leowood 12ly T17

Thông số kỹ thuật:
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Chất liệu: Gỗ HDF siêu bền
 • Quy cách (Dài x Rộng x Cao): 1210 x 128 x 12 (mm)
 • Chỉ số an toàn sức khỏe: E1
 • Cấp độ chống mài mòn: AC4
 • Siêu chịu nước
 • Số tấm trong hộp: 9
 • Diện tích 1 hộp (m2): 1,39392 m2
 • Đội ngũ tư vấn và thi công chuyên nghiệp.

Sàn gỗ Leowood 12ly T18

Thông số kỹ thuật:
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Chất liệu: Gỗ HDF siêu bền
 • Quy cách (Dài x Rộng x Cao): 1210 x 128 x 12 (mm)
 • Chỉ số an toàn sức khỏe: E1
 • Cấp độ chống mài mòn: AC4
 • Siêu chịu nước
 • Số tấm trong hộp: 9
 • Diện tích 1 hộp (m2): 1,39392 m2
 • Đội ngũ tư vấn và thi công chuyên nghiệp.

Sàn gỗ Leowood 12ly T19

Thông số kỹ thuật:
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Chất liệu: Gỗ HDF siêu bền
 • Quy cách (Dài x Rộng x Cao): 1210 x 128 x 12 (mm)
 • Chỉ số an toàn sức khỏe: E1
 • Cấp độ chống mài mòn: AC4
 • Siêu chịu nước
 • Số tấm trong hộp: 9
 • Diện tích 1 hộp (m2): 1,39392 m2
 • Đội ngũ tư vấn và thi công chuyên nghiệp.

Sàn gỗ Leowood 12ly T33

Thông số kỹ thuật:
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Chất liệu: Gỗ HDF siêu bền
 • Quy cách (Dài x Rộng x Cao): 1210 x 128 x 12 (mm)
 • Chỉ số an toàn sức khỏe: E1
 • Cấp độ chống mài mòn: AC4
 • Siêu chịu nước
 • Số tấm trong hộp: 9
 • Diện tích 1 hộp (m2): 1,39392 m2
 • Đội ngũ tư vấn và thi công chuyên nghiệp.

Sàn gỗ Leowood 12ly T35

Thông số kỹ thuật:
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Chất liệu: Gỗ HDF siêu bền
 • Quy cách (Dài x Rộng x Cao): 1210 x 128 x 12 (mm)
 • Chỉ số an toàn sức khỏe: E1
 • Cấp độ chống mài mòn: AC4
 • Siêu chịu nước
 • Số tấm trong hộp: 9
 • Diện tích 1 hộp (m2): 1,39392 m2
 • Đội ngũ tư vấn và thi công chuyên nghiệp.

Sàn gỗ Leowood 8ly W02

Thông số kỹ thuật:
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Chất liệu: Gỗ HDF siêu bền
 • Quy cách (Dài x Rộng x Cao): 1210 x 198 x 8 (mm)
 • Chỉ số an toàn sức khỏe: E1
 • Cấp độ chống mài mòn: AC4
 • Siêu chịu nước
 • Số tấm trong hộp: 12
 • Diện tích 1 hộp (m2): 2.875 m2
 • Đội ngũ tư vấn và thi công chuyên nghiệp.

Sàn gỗ Leowood 8ly W03

Thông số kỹ thuật:
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Chất liệu: Gỗ HDF siêu bền
 • Quy cách (Dài x Rộng x Cao): 1210 x 198 x 8 (mm)
 • Chỉ số an toàn sức khỏe: E1
 • Cấp độ chống mài mòn: AC4
 • Siêu chịu nước
 • Số tấm trong hộp: 12
 • Diện tích 1 hộp (m2): 2.875 m2
 • Đội ngũ tư vấn và thi công chuyên nghiệp.

Sàn gỗ Leowood 8ly W04

Thông số kỹ thuật:
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Chất liệu: Gỗ HDF siêu bền
 • Quy cách (Dài x Rộng x Cao): 1210 x 198 x 8 (mm)
 • Chỉ số an toàn sức khỏe: E1
 • Cấp độ chống mài mòn: AC4
 • Siêu chịu nước
 • Số tấm trong hộp: 12
 • Diện tích 1 hộp (m2): 2.875 m2
 • Đội ngũ tư vấn và thi công chuyên nghiệp.

Sàn gỗ Leowood 8ly W05

Thông số kỹ thuật:
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Chất liệu: Gỗ HDF siêu bền
 • Quy cách (Dài x Rộng x Cao): 1210 x 198 x 8 (mm)
 • Chỉ số an toàn sức khỏe: E1
 • Cấp độ chống mài mòn: AC4
 • Siêu chịu nước
 • Số tấm trong hộp: 12
 • Diện tích 1 hộp (m2): 2.875 m2
 • Đội ngũ tư vấn và thi công chuyên nghiệp.