Showing 1–12 of 19 results

Hiển thị 9 24 36

Sàn gỗ Vario 8 ly O119

Thông tin chi tiết :
 • Sàn gỗ chính hãng Malaysia
 • Kích thước: 1283 x 193 x 12 mm
 • Độ chống trầy AC4
 • Khả năng chống nước cực tốt
 • Quy cách: 5 tấm/hộp ~ 1.2381 m2
 • Đội ngũ tư vấn và thi công chuyên nghiệp.

Sàn gỗ Vario 8ly CA11

Thông tin chi tiết :
 • Sàn gỗ chính hãng Malaysia
 • Kích thước: 1283 x 193 x 8 mm
 • Độ chống trầy AC4
 • Khả năng chống nước cực tốt
 • Quy cách: 8 tấm/hộp ~ 1.981m2
 • Đội ngũ tư vấn và thi công chuyên nghiệp.

Sàn gỗ Vario 8ly EB31

Thông tin chi tiết :
 • Sàn gỗ chính hãng Malaysia
 • Kích thước: 1283 x 193 x 8 mm
 • Độ chống trầy AC4
 • Khả năng chống nước cực tốt
 • Quy cách: 8 tấm/hộp ~ 1.981m2
 • Đội ngũ tư vấn và thi công chuyên nghiệp.

Sàn gỗ Vario 8ly O111

Thông tin chi tiết :
 • Sàn gỗ chính hãng Malaysia
 • Kích thước: 1283 x 193 x 8 mm
 • Độ chống trầy AC4
 • Khả năng chống nước cực tốt
 • Quy cách: 8 tấm/hộp ~ 1.981m2
 • Đội ngũ tư vấn và thi công chuyên nghiệp.

Sàn gỗ Vario 8ly O115

Thông tin chi tiết :
 • Sàn gỗ chính hãng Malaysia
 • Kích thước: 1283 x 193 x 8 mm
 • Độ chống trầy AC4
 • Khả năng chống nước cực tốt
 • Quy cách: 8 tấm/hộp ~ 1.981m2
 • Đội ngũ tư vấn và thi công chuyên nghiệp.

Sàn gỗ Vario 8ly O117-BN

Thông tin chi tiết :
 • Sàn gỗ chính hãng Malaysia
 • Kích thước: 1283 x 115 x 12 mm
 • Độ chống trầy AC4
 • Khả năng chống nước cực tốt
 • Quy cách: 8 tấm/hộp ~ 1.1804 m2
 • Đội ngũ tư vấn và thi công chuyên nghiệp.

Sàn gỗ Vario 8ly O118

Thông tin chi tiết :
 • Sàn gỗ chính hãng Malaysia
 • Kích thước: 1283 x 193 x 8 mm
 • Độ chống trầy AC4
 • Khả năng chống nước cực tốt
 • Quy cách: 8 tấm/hộp ~ 1.981m2
 • Đội ngũ tư vấn và thi công chuyên nghiệp.

Sàn gỗ Vario 8ly O120

Thông tin chi tiết :
 • Sàn gỗ chính hãng Malaysia
 • Kích thước: 1283 x 193 x 8 mm
 • Độ chống trầy AC4
 • Khả năng chống nước cực tốt
 • Quy cách: 8 tấm/hộp ~ 1.981m2
 • Đội ngũ tư vấn và thi công chuyên nghiệp.

Sàn gỗ Vario 8ly O121

Thông tin chi tiết :
 • Sàn gỗ chính hãng Malaysia
 • Kích thước: 1283 x 193 x 12 mm
 • Độ chống trầy AC4
 • Khả năng chống nước cực tốt
 • Quy cách: 5 tấm/hộp ~ 1.2381 m2
 • Đội ngũ tư vấn và thi công chuyên nghiệp.

Sàn gỗ Vario 8ly O123

Thông tin chi tiết :
 • Sàn gỗ chính hãng Malaysia
 • Kích thước: 1283 x 193 x 12 mm
 • Độ chống trầy AC4
 • Khả năng chống nước cực tốt
 • Quy cách: 5 tấm/hộp ~ 1.2381 m2
 • Đội ngũ tư vấn và thi công chuyên nghiệp.

Sàn gỗ Vario 8ly O123-BN

Thông tin chi tiết :
 • Sàn gỗ chính hãng Malaysia
 • Kích thước: 1283 x 115 x 12 mm
 • Độ chống trầy AC4
 • Khả năng chống nước cực tốt
 • Quy cách: 8 tấm/hộp ~ 1.1804 m2
 • Đội ngũ tư vấn và thi công chuyên nghiệp.

Sàn gỗ Vario 8ly O124

Thông tin chi tiết :
 • Sàn gỗ chính hãng Malaysia
 • Kích thước: 1283 x 193 x 12 mm
 • Độ chống trầy AC4
 • Khả năng chống nước cực tốt
 • Quy cách: 5 tấm/hộp ~ 1.2381 m2
 • Đội ngũ tư vấn và thi công chuyên nghiệp.